LOM Spartakus

Dn. 29.09.2014 r. LOM SPARTAKUS otrzymało:

  • Decyzję Prezydenta Miasta Gdańska o nadaniu niepublicznej szkole SPARTAKUS uprawnień szkoły publicznej – WRS.IV.4423.1-14.2014.ER
  • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół niepublicznych Nr 431/LO/14

Liceum Ogólnokształcące Mundurowe SPARTAKUS  w Gdańsku jest szkołą dostępną dla wszystkich absolwentów gimnazjum, którzy pragną w niej realizować swą edukację.

W szkole realizowany jest  program liceum ogólnokształcącego z rozszerzonymi przedmiotami: język angielski, geografia, matematyka, fizyka, biologia  oraz wiedza o społeczeństwie.

Klasy mundurowe (profile) W LOM SPARTAKUS:

  • Klasa Policyjna
  • Klasa Wojskowa
  • Klasa Straży Granicznej
  • Klasa Sił Specjalnych

Fundacja BURSZTYNOWYM SZLAKIEM jest organem prowadzącym dla LOM SPARTAKUS

Fundacja BURSZTYNOWYM SZLAKIEM podpisała umowę o współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. 

Umowa dotyczy szeroko pojętej współpracy na polu naukowo-badawczym.

28 kwietnia 2015r. Fundacja BURSZTYNOWYM SZLAKIEM podpisała Porozumienie o współpracy z Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.

Strony postanowiły o podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych skierowanych do młodzieży.

Dnia 15 czerwca 2015 roku podpisaliśmy Porozumienie o współpracy w obszarze dydaktyczno-wychowawczym pomiędzy  LOM SPARTAKUS i Komendą Wojewódzka Policji w Gdańsku.

Strony Porozumienia postanowiły współpracować w obszarze dydaktyczno-wychowawczym mającym na celu zapoznanie uczniów Liceum klasy Policyjnej ze specyfiką zawodu policjanta oraz zdobywaniem niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie organizacji i zapewnienia bezpieczeństwa oraz kształtowania pożądanego wizerunku Policji.

I KONGRES SZKÓŁ/KLAS MUNDUROWYCH – Warszawa 20-21.03.2015 r.

W dniach 20-21 marca 2015 r. w Ministerstwie Obrony Narodowej odbył się I KONGRES SZKÓŁ/KLAS MUNDUROWYCH i Organizacji proobronnych. Nasze LOM w Warszawie reprezentowali: p. Alicja Boruc i p. Małgorzata Waguca-Jączek.

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SZKÓŁ/KLAS MUNDUROWYCH

10 kwietnia 2015 r. w Warszawie w Akademii Obrony Narodowej odbyła się III Ogólnopolska Konferencja „Klasy mundurowe – od teorii do dobrych praktyk”.

http://www.liceumspartakus.pl/