O Nas

Fundacja ma na celu podejmowanie działań na rzecz edukacji powszechnej, historycznej, ekologicznej, prozdrowotnej, kulturalnej i regionalnej na Pomorzu.

 Fundacja BURSZTYNOWYM SZLAKIEM uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego potwierdzony właściwym wpisem w KRS z dn. 23.02.2015 r.

Numer KRS: 0000434393

fundacja to myZARZĄD FUNDACJI:
PREZES – Alicja Boruc
wiceprezes – Joanna Fuks
skarbnik – Alicja Walczak
sekretarz – Urszula Kuffel-Otlewska
członek Zarządu – Grzegorz Bednarz