Konkurs Piosenki

Regulamin Konkursu Piosenki – Pobierz…
Formularz Zgłoszeniowy na Konkurs Piosenki – Pobierz…
Oświadczenie – Pobierz…

Podkład muzyczny do piosenki „Bursztynowa nutka”. Pobierz…
Tekst piosenki „Bursztynowa nutka”. Pobierz… (tekst we współpracy z autorem Andrzejem Markiem Grabowskim
Piosenka „Bursztynowa nutka” (adaptacja piosenki zespołu Fasolki – „Bursztynek”) w wyk. Pameli Chłodnej. Pobierz…

—————————————————————————–

Regulamin Konkursu Piosenki będącego integralną częścią VI Pomorskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej  – „BURSZTYNOWA NUTKA” organizowanego przez Fundację BURSZTYNOWYM SZLAKIEM

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie Piosenki pod nazwą Bursztynowa Nutka

 1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja BURSZTYNOWYM SZLAKIEM z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ul. W. Kossaka 13
 2. Finał Konkursu (Festiwal) odbędzie się dnia 20 października 2018r., w Ośrodku Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie, ul. Długa 20A.
 3. Wszelkich informacji związanych z organizacją Festiwalu udzielają Organizatorzy Konkursu drogą elektroniczną (e-mailową): festiwal@bursztynowym.pl
 • WARUNKI UCZESTNICTWA

Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do klas I-III (w roku szk. 2017/2018)

 1. Celem konkursu jest popularyzacja śpiewu wśród dzieci, poszukiwanie osób szczególnie uzdolnionych, jak również zebranie środków na cel charytatywny.
 2. Zakończeniem Konkursu będzie Koncert Finałowy (FESTIWAL)
 3. Uczestnicy mogą zgłaszać się indywidualnie (zgłoszenie rodziców lub opiekunów prawnych) lub za pośrednictwem instytucji: szkół, placówek kulturalnych, stowarzyszeń, fundacji, itp.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przysłanie do dn. 15 czerwca 2018 r. dwóch filmów wideo (klipy, teledyski) z nagranymi piosenkami:

1) piosenką konkursową z dowolnej bajki filmowej w wykonaniu dziecka – uczestnika konkursu, która będzie prezentowana na scenie podczas Festiwalu;

2) piosenką wskazaną przez Organizatora (taka sama dla wszystkich uczestników Konkursu). W VI edycji Konkursu jest to piosenka „Bursztynowa nutka” (adaptacja piosenki zespołu Fasolki – „Bursztynek”).  Piosenka w formie pliku dźwiękowego oraz tekst będą udostępnione na stronie internetowej Organizatora www.bursztynowym.pl

Filmy w formacie mp4 należy nagrać na nośnik (płyta CD) i przysłać na adres Organizatora. Na płycie umieścić informacje o wykonawcy: Imię i Nazwisko, tytuły wykonywanych utworów. Razem z nośnikiem należy przysłać wypełnioną Kartę Zgłoszenia Uczestnika i Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeniesienie na Organizatora Konkursu praw własności do zarejestrowanego materiału, publikacji na festiwalowym portalu społecznościowym i wykorzystaniu wizerunku dziecka na potrzeby Fundacji i Festiwalu.

Zgłoszenia niespełniające w/w warunków nie będą brały udziału w eliminacjach Konkursu Piosenki.

 1. Piosenki można wykonywać z towarzyszeniem instrumentu lub z podkładem muzycznym. Jeśli jest to podkład muzyczny, należy go również nagrać na przysłany nośnik. W przypadku zakwalifikowania się uczestnika do finału, nagrany podkład będzie niezbędny do wykonania utworu na scenie.
 2. Do Finału Konkursu (Festiwalu) zostanie zakwalifikowanych 12 wykonawców.
 3. Wykonawcy, którzy zakwalifikują się do Festiwalu będą  wykonywali swoją zgłoszoną do konkursu piosenkę podczas koncertu finałowego, rywalizując o statuetkę „Bursztynowa Nutka”.
 4. Zgłoszone do konkursu klipy (filmy) wykonawców i zakwalifikowane przez Organizatora, zostaną opublikowane w Internecie na festiwalowym profilu społecznościowym, gdzie będą rywalizować o Nagrodę Publiczności. Portal będzie ogólnodostępny dla wszystkich osób, które zechcą wziąć udział w głosowaniu.
 5. Uczestnicy zakwalifikowani do Koncertu Finałowego zostaną o tym poinformowani do dnia 10 września 2018 r. Lista finalistów będzie również dostępna w Internecie, na stronie Organizatora.

Regulamin, Karta Zgłoszenia i Oświadczenie dostępne będą w Internecie na stronie Organizatora: www.bursztynowym.pl

Płytę CD, Kartę Zgłoszenia i Oświadczenie o  przeniesieniu praw własności, należy przesłać na adres: Fundacja BURSZTYNOWYM SZLAKIEM, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. W. Kossaka 13

 1. Organizator nie zwraca otrzymanych nagrań.
 • ZASADY KONKURSU FINAŁOWEGO
 1. W dniu Festiwalu, przed występami konkursowymi, Organizator zaprosi wszystkich uczestników na warsztaty wokalne prowadzone przez profesjonalistę, dotyczące wspólnego wykonania piosenki pt. „Piosenka o prawach dziecka”. Warsztaty będą dotyczyły emisji głosu, ruchu scenicznego i pracy zespołowej. Z wspólnego występu dzieci na scenie zostanie nagrany wideoklip. Link do piosenki i tekst będą dostępne na stronie internetowej Organizatora.
 2. Wykonawcy prezentują na scenie jeden utwór zgłoszony do Konkursu (piosenka z dowolnej bajki filmowej), z akompaniamentem lub podkładem muzycznym.
 3. O kolejności prezentacji konkursowych zadecyduje Organizator.
 4. Jury oceniać będzie:
 • interpretację utworu,
 • intonację muzyczną,
 • wrażliwość muzyczną,
 • pomysłowość prezentacji
 • ekspresję wykonania
 1. Decyzje jury są nieodwołalne.
 2. Czas prezentacji utworu nie powinien przekroczyć 4 minut.
 • NAGRODY
 1. Jury przyzna:
 2. jedną Nagrodę Główną – statuetka -„BURSZTYNOWA NUTKA”;
 3. nagrody za miejsca: pierwsze, drugie i trzecie;
 4. nagrody specjalne.
 •  KOSZTY ZWIĄZANE Z UCZESTNICTWEM

Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest bezpłatne.

 1. Koszty związane z udziałem w Konkursie pokrywają sami uczestnicy lub placówki delegujące.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Jury powołane przez organizatora zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność.

 1. Zgłaszając się do Konkursu, zgodnie z niniejszym regulaminem, Uczestnik akceptuje warunki udziału w Konkursie;
 2. Organizator ma prawo w każdym momencie do wykluczenia z Konkursu Uczestnika, co do którego istnieje podejrzenie, że działa sprzecznie z niniejszym Regulaminem;
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Fundacji BURSZTYNOWYM SZLAKIEM bursztynowym.pl
 4. Organizator zapewnia sobie możliwość zmian w Regulaminie podyktowanych uzasadnionymi względami organizacyjnymi.

Organizator Konkursu:

Fundacja  BURSZTYNOWYM  SZLAKIEM, 83-000  Pruszcz Gd., ul. Wojciecha Kossaka 13

 Kontakt:  festiwal@bursztynowym.pl