Miesięczne archiwum: Listopad 2020

Powiat Gdański i jego historia pytaniami pisana

Fundacja BURSZTYNOWYM SZLAKIEM jeszcze w tym roku zamierza wydać książkę, która będzie zbiorem opowieści o historii i mieszkańcach terenów obecnego Powiatu Gdańskiego,  w tym miasta Pruszcz Gdański.

Publikacja powstaje w ramach Projektu „Nasze małe Ojczyzny”. Jest to pozycja  historyczno-kulturalna, utrwalająca tożsamość regionalną i państwową mieszkańców powiatu i miasta. Książka ma zupełnie inny charakter niż wydawane dotychczas pozycje o naszym regionie. Tytuły rozdziałów mają formę pytań, a odpowiedzi zawierają wiadomości na temat ciekawych wydarzeń, miejsc, historii ludzi czy zwyczajów. Książka wzbogacona jest obrazami lokalnych twórców oraz reprodukcjami starych, oryginalnych widokówek z XIX i pocz. XX w. obrazującymi „Naszą Małą Ojczyznę”. Publikacja nie będzie dystrybuowana gotówkowo i stanowić będzie element akcji charytatywnej pod patronatem Starosty Powiatu Gdańskiego.