ODN/ROK

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, dla którego organem prowadzącym jest Fundacja BURSZTYNOWYM SZLAKIEM.

ODN proponuje kursy, szkolenia i warsztaty dla placówek oświatowych (w szczególności):

– kursy doskonalące i warsztaty dla nauczycieli
– kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku
– kurs instruktażowy dla kierowników wycieczek szkolnych
– kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku
– szkolenia dla Rad Pedagogicznych
– konsultacje dla nauczycieli

Więcej szczegółów na:

http://www.odnpruszcz.pl/

Niepubliczny Regionalny Ośrodek Kształcenia jest ośrodkiem kształcenia ustawicznego. Prowadzi szkolenia w formie samokształcenia kierowanego, a także inne w zakresie kształtowania i rozwijania różnorodnych zainteresowań oraz uzupełniania wiedzy, zdobywania i podnoszenia umiejętności zawodowych. Oferta szkoleniowa ROK skierowana jest do wszystkich osób pragnących poszerzać i podnosić swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

Organem prowadzącym dla ROK jest Fundacja BURSZTYNOWYM SZLAKIEM.