Konkurs Piosenki

ZAPRASZAMY wszystkich do głosowania na NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI na festiwalowym facebooku: https://www.facebook.com/bursztynowanutka/

Głosowanie na NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI V Festiwalu Piosenki (04-26.09.2017r.):
1). poprzez “Lubię to!”
2). poprzez eHat – wpłacając dowolną kwotę na wybrane konto, za każde 1 zł oddajesz jeden głos na wybranego Wykonawcę. Wpłacone pieniądze będą w całości przeznaczone na leczenie chorych dzieci nauczycieli z Zespołu Szkół w Rotmance – 2-letniej Emilki i 13-letniej Nikoli. Linki do wpłat – u Wykonawców piosenek na FB.

Zbiórka opublikowana jest  na portalu zbiorki.gov.pl pod nr 2017/2526/OR

PILNY KOMUNIKAT! – z przyczyn niezależnych od nas jako organizatora Festiwalu zmuszeni jesteśmy zmienić formę głosowania poprzez wpłatę dowolnej kwoty, która przeliczana jest na głosy w głosowaniu na Nagrodę Publiczności (1zł=1głos). Spółka Krajowy Integrator Płatności S.A. – operator Serwisu eHat.me zawiesiła działalność Serwisu i w dniu. 11.09.2017 ukazał się komunikat: „w ciągu 10 dni roboczych wszystkie zbiórki pieniężne zostaną zamknięte, a każdy użytkownik otrzyma wypłatę zgromadzonych środków.” Wszystkie dotychczasowe wpłaty zostaną przeliczone na głosy i przelane na konto Fundacji oraz przekazane na trwającą zbiórkę publiczną: dla Emilki i Nikoli. W związku z zaistniałą sytuacją dla osób które zachcę zagłosować poprzez dokonanie wpłaty, proponujemy wpłatę bezpośrednio na konto Fundacji:

Millennium SA PL 98 1160 2202 0000 0002 2936 7859

W tytule przelewu prosimy podać:
darowizna na Festiwal, głos na Imię Nazwisko Wykonawcy. 
Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy wszystkich Darczyńców na Festiwal do Cieplewa 30.09.2017r.

———————————————————————-

Komunikat dotyczący Konkursu Piosenki
V Pomorskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej – „BURSZTYNOWA NUTKA”

Organizator  – Fundacja BURSZTYNOWYM SZLAKIEM oraz JURY Konkursu Piosenki (pod kier. p. Pameli Chłodnej – dyrektora muzycznego Festiwalu) zgodnie z pkt VI ppkt 1 i 5 Regulamin Konkursu Piosenki informują, iż wprowadza się zmiany w Regulaminie dotyczące listy uczestników zakwalifikowanych do koncertu finałowego Konkursu Piosenki – “Do finału Konkursu Piosenki zostaje zakwalifikowanych 10 wykonawców, bez podziału na kategorie”.

Lista finalistów Konkursu Piosenki (alfabetycznie):

Margareta Grzelak
Blanka Korniluk
Liliana Krupińska
Kalina Mike
Julia Pluto Prondzińska
Aleksandra Radkowska
Wiktoria Raducha
Jan Rogalski
Lara Sulima
Wiktoria Ząbkiewicz

Finał konkursu, koncert i Festiwal odbędzie się 30 września 2017 w Ośrodku Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie, ul. Długa 20A.

Podczas konkursu Finaliści będą wykonywać jedną swoją zgłoszoną piosenkę konkursową i rywalizować o statuetkę „Bursztynowa Nutka” (oraz pozostałe miejsca i nagrody).

Podczas warsztatów wokalnych (30.09.2017, przed występami konkursowymi) wszyscy uczestnicy będą przygotowywani do wspólnego wykonania piosenek: „Piosenka o prawach dziecka” i „Bursztynowa nutka”.  Prosimy, aby dzieci zapoznały się z tekstami tych piosenek.

W dniach 4 – 26 września 2017 w Internecie trwa głosowanie na Nagrodę Publiczności

—————————————————————————-

Regulamin Konkursu Piosenki – Pobierz…
Formularz Zgłoszeniowy na Konkurs Piosenki – Pobierz…
Oświadczenie – Pobierz…

Podkład muzyczny do piosenki “Bursztynowa nutka”. Pobierz…
Tekst piosenki “Bursztynowa nutka”. Pobierz… (tekst we współpracy z autorem Andrzejem Markiem Grabowskim
Piosenka „Bursztynowa nutka” (adaptacja piosenki zespołu Fasolki – „Bursztynek”) w wyk. Pameli Chłodnej. Pobierz…

Regulamin Konkursu Piosenki będącego integralną częścią
V Pomorskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej  – „BURSZTYNOWA NUTKA”
organizowanego przez Fundację BURSZTYNOWYM SZLAKIEM

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie Piosenki pod nazwą „Bursztynowa Nutka”.
 1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja BURSZTYNOWYM SZLAKIEM z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ul. W. Kossaka 13
 2. Finał Konkursu (Festiwal) odbędzie się dnia 30 września 2017r., w Ośrodku Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie, ul. Długa 20A.
 3. Wszelkich informacji związanych z organizacją Festiwalu udzielają Organizatorzy Konkursu drogą elektroniczną (e-mailową): festiwal@bursztynowym.pl

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci urodzonych w latach: 2009, 2010 i 2011.
 2. Celem konkursu jest popularyzacja śpiewu wśród dzieci, poszukiwanie osób szczególnie uzdolnionych, jak również zebranie środków na cel charytatywny.
 3. Uczestnicy rywalizują w następujących kategoriach:
 • I kategoria – dzieci ur. w latach 2009-2011 – soliści
 • II kategoria – dzieci ur. w latach 2009-2011 – zespoły (wokalne, wokalno-instrum., max. 6 osób)
 1. Zakończeniem Konkursu będzie Koncert Finałowy (FESTIWAL)
 2. Uczestnicy mogą zgłaszać się indywidualnie (zgłoszenie rodziców lub opiekunów prawnych) lub za pośrednictwem instytucji: przedszkoli, ognisk muzycznych, placówek kulturalnych, stowarzyszeń, fundacji, szkół, itp.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przysłanie do dn. 31 lipca 2017 r. dwóch filmów wideo (klipy, teledyski) z nagranymi piosenkami:

1) dowolną piosenką konkursową w wykonaniu dziecka (zespołu) – uczestnika konkursu, która będzie prezentowana na scenie podczas Festiwalu;

2) piosenką wskazaną przez Organizatora (taka sama dla wszystkich uczestników Konkursu). W tej edycji Konkursu jest to piosenka „Bursztynowa nutka” (adaptacja piosenki zespołu Fasolki – „Bursztynek”).  Piosenka w formie pliku dźwiękowego oraz tekst będą udostępnione na stronie internetowej Organizatora www.bursztynowym.pl

Zgłoszone piosenki konkursowe powinny pochodzić z repertuaru piosenek dla dzieci.

Filmy w formacie mp4 należy nagrać na nośnik (płyta CD) i przysłać na adres Organizatora. Na płycie umieścić informacje o wykonawcy: Imię i Nazwisko, tytuły wykonywanych utworów. Razem z nośnikiem należy przysłać wypełniony Formularz Zgłoszeniowy Uczestnika i Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeniesienie na Organizatora Konkursu praw własności do zarejestrowanego materiału, publikacji na festiwalowym portalu społecznościowym i wykorzystaniu wizerunku dziecka na potrzeby Fundacji i Festiwalu.

Zgłoszenia niespełniające w/w warunków nie będą brały udziału w eliminacjach Konkursu Piosenki.

 1. Piosenki można wykonywać z towarzyszeniem instrumentu lub z podkładem muzycznym. Jeśli jest to podkład muzyczny, należy go również nagrać na przysłany nośnik. W przypadku zakwalifikowania się uczestnika do finału, nagrany podkład będzie niezbędny do wykonania utworu na scenie.
 2. Do Finału Konkursu (Festiwalu) zostanie zakwalifikowanych 12 wykonawców (łącznie soliści i zespoły), z każdej kategorii po 6 wykonawców.
 3. Wykonawcy, którzy zakwalifikują się do Festiwalu będą  wykonywali swoją zgłoszoną do konkursu piosenkę podczas koncertu finałowego, rywalizując o statuetkę „Bursztynowa Nutka”.
 4. Zgłoszone do konkursu klipy (filmy) wykonawców i zakwalifikowane przez Organizatora, zostaną opublikowane w Internecie na festiwalowym profilu społecznościowym, gdzie będą rywalizować o Nagrodę Publiczności. Portal będzie ogólnodostępny dla wszystkich osób, które zechcą wziąć udział w głosowaniu.
 5. Uczestnicy zakwalifikowani do Koncertu Finałowego zostaną o tym poinformowani do dnia 25 sierpnia 2017 r. Lista finalistów będzie również dostępna w Internecie, na stronie Organizatora.

Płytę CD, Formularz Zgłoszeniowy i Oświadczenie o  przeniesieniu praw własności, należy przesłać na adres: Fundacja BURSZTYNOWYM SZLAKIEM, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. W. Kossaka 13

 1. Organizator nie zwraca otrzymanych nagrań.

III. ZASADY KONKURSU FINAŁOWEGO

 W dniu Festiwalu, przed występami konkursowymi, Organizator zaprosi wszystkich uczestników na warsztaty wokalne prowadzone przez profesjonalistę, dotyczące wspólnego wykonania piosenek:  „Piosenka o prawach dziecka i “Bursztynowa nutka”. Warsztaty będą dotyczyły emisji głosu, ruchu scenicznego i pracy zespołowej. Z wspólnego występu dzieci na scenie nagrany zostanie wideoklip.

 1. Wykonawcy prezentują na scenie jeden utwór zgłoszony do Konkursu, z akompaniamentem lub podkładem muzycznym.
 2. O kolejności prezentacji konkursowych zadecyduje Organizator.
 3. Jury oceniać będzie:
 • interpretację utworu,
 • intonację muzyczną,
 • wrażliwość muzyczną,
 • pomysłowość prezentacji
 • ekspresję wykonania
 1. Decyzje jury są nieodwołalne.
 2. Czas prezentacji utworu nie powinien przekroczyć 3 minut.

IV. NAGRODY

 1. Jury przyzna jedną Nagrodę Główną – statuetka -„BURSZTYNOWA NUTKA”.
 2. W każdej kategorii Jury Konkursu przyzna miejsca: pierwsze, drugie i trzecie.
 3. Nagrody specjalne.

 V. KOSZTY ZWIĄZANE Z UCZESTNICTWEM

 1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest bezpłatne.
 2. Koszty związane z udziałem w Konkursie pokrywają sami uczestnicy lub placówki delegujące.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Jury powołane przez organizatora zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność.
 2. Zgłaszając się do Konkursu, zgodnie z niniejszym regulaminem, Uczestnik akceptuje warunki udziału w Konkursie;
 3. Organizator ma prawo w każdym momencie do wykluczenia z Konkursu Uczestnika, co do którego istnieje podejrzenie, że działa sprzecznie z niniejszym Regulaminem;
 4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Fundacji BURSZTYNOWYM SZLAKIEM bursztynowym.pl
 5. Organizator zapewnia sobie możliwość zmian w Regulaminie podyktowanych uzasadnionymi względami organizacyjnymi.

Organizator Konkursu:

Fundacja  BURSZTYNOWYM  SZLAKIEM, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. W. Kossaka 13

Kontakt: festiwal@bursztynowym.pl