Konkurs Plastyczny

Do  Konkursu Plastycznego zakwalifikowało się około 100 prac. Jury w składzie Urszula Kuffel-Otlewska jako przewodnicząca oraz Dorota Bednarz i Ewelina Hańć-Kreńska dokonało następującego wyboru najlepszych prac:

I miejsce – Szymon Leszczyński 7 l., Szkoła Podstawowa w Straszynie

II miejsce – Hanna Kikoła 7 l. z Warszawy

III miejsce – Weronika Ptach 8 l., Szkoła Podstawowa Nr 4 w Pruszczu Gdańskim

Wyróżnienia – Laura Janik 6 l., Szkoła Podstawowa w Rotmance, Dominika Granica 8 l. z Rotmanki, Julia Szymańczuk 7 l. z Pruszcza Gdańskiego, Maja Mejer 7 l., Szkoła Podstawowa w Rotmance. Nagroda Starosty – Urszula Rydzińska 6 l., z Roszkowa, Nagroda Fundatorek – Anna Pragacz 7 l. z Pruszcza Gdańskiego.

k plastyczny

Laureatka Wyroznienia - Maja Mejer (1)

————————————————————————–

Regulamin Konkursu Plastycznego. Pobierz….
Karta Zgłoszenia Uczestnika Konkursu Plastycznego. Pobierz…
Oświadczenie. Pobierz….

Regulamin Konkursu Plastycznego „BURSZTYNOWA NUTKA” będącego integralną częścią Pomorskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej  – „BURSZTYNOWA NUTKA” organizowanego przez Fundację BURSZTYNOWYM SZLAKIEM

 I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie Plastycznym pod nazwą „BURSZTYNOWA NUTKA”
 1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja BURSZTYNOWYM SZLAKIEM z siedzibą w Pruszczu Gd.,ul. Kossaka 13
 2. Celem Konkursu jest pobudzanie wśród dzieci aktywności twórczej w zakresie umiejętności plastycznych.
 3. Przedmiotem Konkursu Plastycznego jest wykonanie ilustracji do regulaminowej piosenki „Bursztynowa nutka” z Konkursu Piosenki (adaptacja piosenki zespołu Fasolki „Bursztynek” – tekst oraz link do jej wykonania tutaj…
 4. Finał Konkursu odbędzie się dnia 30 września 2017 r. w Ośrodku Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie, Długa 20A.
 5. Wszelkich informacji związanych z organizacją Konkursu i Festiwalu udzielają Organizatorzy drogą elektroniczną (e-mailową): festiwal@bursztynowym.pl

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikami Konkursu Plastycznego mogą być dzieci urodzone w latach 2009 – 2011.
 2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie przez dziecko pracy plastycznej dowolną płaską techniką plastyczną (możliwą do zeskanowania).
 3. Prace konkursowe należy wykonać na kartce bloku technicznego w formacie A4.
 4. Temat pracy powinien być inspirowany regulaminową piosenką pt. „Bursztynowa nutka” z Konkursu Piosenki – motywy powiązane językiem muzyki (rytm, linia melodyczna, nastrój dur/moll).
 5. Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę. Na rewersie wpisać: imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania.
 6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przysłanie do dn. 31 lipca  2017 r. na adres Organizatora pracy plastycznej oraz wypełnionej Karty Zgłoszenia dołączonej do Regulaminu i Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeniesienie na Organizatora Konkursu praw własności do zgłoszonej pracy (Formularze również dostępne w Internecie: www.bursztynowym.pl).
 7. Organizator nie zwraca otrzymanych prac.
 8. Finał Konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się podczas V Pomorskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej, który odbędzie się 30 września 2017 r.

III. NAGRODY

 1. Jury przyzna Nagrodę Główną za I miejsce, nagrody za II  i III miejsce oraz 6 wyróżnień.
 2. Najlepsze prace zostaną oprawione i wystawione na aukcję charytatywną na rzecz chorego dziecka.
 3. Prace zakwalifikowane do Finału Konkursu będą wyeksponowane na wystawie towarzyszącej V Pomorskiemu Festiwalowi Piosenki Dziecięcej „BURSZTYNOWA NUTKA”.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłaszając się do Konkursu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, Uczestnik akceptuje warunki udziału w nim.
 2. Organizator ma prawo w każdym momencie do wykluczenia z Konkursu Uczestnika, co do którego istnieje podejrzenie, że działa sprzecznie z niniejszym Regulaminem.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Fundacji BURSZTYNOWYM SZLAKIEM.

Organizator Konkursu: Fundacja  BURSZTYNOWYM  SZLAKIEM, 83-000  Pruszcz Gdański, ul. Wojciecha Kossaka 13

www.bursztynowym.pl

Kontakt: festiwal@bursztynowym.pl