Strona główna

facebook   logo_fundacji

 

 

Stypendium plastyczne dla Alicji Kudła 9 l. z Rotmanki, zwyciężczyni Konkursu Plastycznego „Bursztynowa Nutka’2016”,  laureatki I miejsca Konkursu Plastycznego „Projekt okładki CD” Zobacz…

—————————————————-

Trwają prace końcowe nad wydaniem płyty i śpiewnika z utworami konkursowymi „Bursztynowa Nutka’2016”. Jako zapowiedzi wydania: okładka CD, okładka śpiewnika i plik z piosenką „Pieski małe dwa” w wykonaniu Uczestników konkursu i Gości festiwalowych. Zobacz…

—————————————————————–

„Święta pachnące wspomnieniami”

to tytuł książki, którą Fundacja wyda. Książka będzie zbiorem wspomnień z dzieciństwa, związanych ze świętami Bożego Narodzenia, potrawami i daniami świątecznymi, jakie utkwiły w pamięci osób, które zechcą nam o nich opowiedzieć i podać przepis. Do publikacji wspomnień zapraszamy osoby znane, powszechnie szanowane, sponsorów.

Patronat honorowy nad wydaniem książki objęli:  Metropolita Gdański Abp. Sławoj Leszek Głódź, Marszałek Województwa Pomorskiego, Starosta Powiatu Gdańskiego i Wójt Gminy Pruszcz Gdański.

Patronat medialny: Radio PLUS i Dziennik Bałtycki

Wydana książka będzie prezentem dla darczyńców  paczek   bożonarodzeniowych, którymi obdarowane zostaną  najbardziej potrzebujące dzieci w Gminie Pruszcz Gdański.

—————————————————————-

Dnia 27.09.2016 roku Fundacja i LOM SPARTAKUS podpisali Porozumienie z Jednostką Strzelecką 3102 z Obwodu Pomorskiego Związku Strzeleckiego „Strzelec” w Gdańsku.

————————————————————-

_FSC8596

 BURSZTYNOWA NUTKA’2016 – zwycięzcą  tegorocznego Festiwalu została 7-letnia Weronika Ptach, która za piosenkę „Mała leśna wróżka” zdobyła statuetkę „Bursztynowa Nutka”.

Nagrodę Pani Wójt otrzymał Olaf Wichman za piosenkę „Bal w przedszkolu”, a nagrodę Fundatorek –  Wiktoria Kuzas za piosenkę „Kot”

Pozostałe wyniki…….

Wszystkim Wykonawcom GRATULUJEMY, a widzów i uczestników pikniku zapraszamy za rok na V Festiwal.

——————————————————————–

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – komunikat:

Uprzejmie informujemy, że Państwa zbiórka „POMAGAMY 4-LETNIEMU NIKODEMOWI Z BORKOWA” otrzymała numer „2016/2008/OR”. Dane zawarte w zgłoszeniu zostały zamieszczone na portalu zbiórek publicznych „LINK do indywidualnej zbiórki”.

SUPER DARCZYŃCAMI zostały Pola i Zuzia Nawrockie. Siostry przekazały na leczenie Nikodema wszystkie swoje kilkuletnie oszczędności. DZIĘKUJEMY!!!

_FSC8274

    Zwycięzcą  tegorocznego Konkursu Plastycznego  została Alicja Kudła (lat 9) i jej praca będzie zdobiła okładkę płyty z nagranymi piosenkami festiwalowymi.

a Alicja Kudła 9l. SP Rotmanka

Pozostałe wyniki….

————————————————————————————-

Na spotkaniu w Urzędzie Miejskim w Gdańsku….. o LOM SPARTKUS i planach Fundacji

———————————————————————————

Fundacja BURSZTYNOWYM SZLAKIEM działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku.

Fundacja BURSZTYNOWYM SZLAKIEM uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego potwierdzony właściwym wpisem w KRS z dn. 23.02.2015 r.

Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Celem Fundacji jest działalność na rzecz edukacji powszechnej, historycznej, ekologicznej, prozdrowotnej, kulturalnej, regionalnej i innej dla ogółu społeczności oraz działalność w dziedzinie ochrony środowiska, energii odnawialnej, agrobiznesu, projektowania i aranżowania budynków użyteczności publicznej w tym szkół, przedszkoli, opieki zdrowotnej i społecznej.

Fundacja realizuje swoje cele przez:

 • prowadzenie działalności na rzecz edukacji powszechnej, historycznej, ekologicznej, prozdrowotnej, kulturalnej, regionalnej i innej;
 • prowadzenie i zarządzanie placówkami oświatowymi;
 • opracowanie, realizację i rozpowszechnianie programów edukacyjnych i projektów badawczych, w tym  projektów archeologii eksperymentalnej;
 • prowadzenie działalności szkoleniowej obejmującej kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe;
 • promowanie i wspieranie uczniów zdolnych, ambitnych oraz rozwijanie nowatorskich metod kształcenia i wychowania;
 • tworzenie funduszy stypendialnych;
 • podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej;
 • prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, dydaktycznej i wydawniczej.
 • współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu i z osobami zainteresowanymi sprawami edukacji, kultury, oświaty, wiedzy historycznej oraz problematyką dzieci i młodzieży;
 • organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz przedsięwzięć związanych z rozwojem kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki;
 • propagowanie wiedzy historycznej poprzez wspieranie twórców i odtwórców historycznych, organizacje wyjazdów i imprez  historycznych;
 • prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności dzieci nieprzystosowanych społecznie;
 • prowadzenie działań na rzecz społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie inicjatyw społecznych;
 • upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizowanie wolontariuszy do realizacji celów statutowych;
 • projektowanie i aranżowanie nowych oraz istniejących budynków użyteczności publicznej, np. szkoły, przedszkola, opieki zdrowotnej, społecznej i in.;
 • działalność w dziedzinie ochrony środowiska, projektowanie, budowę i eksploatację biogazowni, elektrowni wiatrowych i in. związanych z energią odnawialną;
 • działalność w zakresie agrobiznesu, restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa.

 Zarząd Fundacji

——————————————————————————————-

 Nasi PARTNERZY:

   livo   herb_gmina_pruszcz gdanski   logo_awfis     logo AMWoprogramowanie dla biznesulogoKody_1200