Władze Fundacji

Fundacja ma na celu podejmowanie działań na rzecz edukacji powszechnej, historycznej, ekologicznej, prozdrowotnej, kulturalnej i regionalnej na Pomorzu.

 Fundacja BURSZTYNOWYM SZLAKIEM uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego potwierdzony wpisem w KRS z dn. 23.02.2015 r.

SKŁAD ZARZĄDU FUNDACJI:

Prezes – Alicja Boruc

Wiceprezes – Joanna Fuks

Wiceprezes – Małgorzata Waguca-Jączek

Sekretarz – Urszula Kuffel-Otlewska

SKŁAD RADY FUNDACJI:

Przewodnicząca – Krystyna Narożańska

Z-ca Przewodniczącej – Barbara Mroczek