Władze Fundacji

Fundacja ma na celu podejmowanie działań na rzecz edukacji powszechnej, historycznej, ekologicznej, prozdrowotnej, kulturalnej i regionalnej na Pomorzu.

 Fundacja BURSZTYNOWYM SZLAKIEM uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego potwierdzony wpisem w KRS z dn. 23.02.2015 r.

Skład Zarządu Fundacji:

Prezes – Alicja Boruc

Wiceprezes – Joanna Fuks

Sekretarz – Urszula Kuffel-Otlewska