Zrealizowane

 • Czerwiec 2022 – Magia Bursztynowego Szlaku – Fundacja, przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatu Gdańskiego, zorganizowała jednodniowe warsztaty dla grupy 20 dzieci na terenie Faktorii Handlowej w Pruszczu Gdańskim. Warsztaty miały na celu  wypromowanie regionu araz  znajdujący się na nim Bursztynowy Szlak. 

———————————————————————

 • Wakacje 2022 – „Półkolonie Gminne” – Fundacja zorganizowała,  przy wsparciu finansowym Gminy Pruszcz Gdański, sześć turnusów półkolonii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, a także pochodzących z rodzin dotkniętych patologią lub wykluczeniem społecznym oraz wszystkich innych chętnych zamieszkałych na terenie Gminy Pruszcz Gdański.

———————————————————————————

 • Wakacje 2021 – „Półkolonie Gminne” – Fundacja zorganizowała  cztery turnusy półkolonii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, a także pochodzących z rodzin dotkniętych patologią lub wykluczeniem społecznym oraz wszystkich innych chętnych zamieszkałych na terenie Gminy Pruszcz Gdański.  Na każdym 6-dniowym turnusie przebywało 36 dzieci podzielonych na 3 grupy.  Każda grupa miała zorganizowane zróżnicowane zajęcia: sportowo-rekreacyjne realizowane na terenie Szkoły Podstawowej w Straszynie, Przystani kajakowej w Juszkowie, Przystani Żeglarskiej w Wiślince oraz zajęcia kreatywne realizowane na terenie  Mediateki w Straszynie i w Szkole Podstawowej w Straszynie a także zajęcia edukacyjno-informacyjno-terapeutyczne realizowane w  miejscach gdzie przebywali uczestnicy półkolonii. 

———————————————————————

 • Rok 2020/2021/2022 – Fundacja przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatu Gdańskiego i Urzędów Gmin oraz sponsorów wydała 3 książki pt. „Historia powiatu gdańskiego w pytaniach. Ludzie, zdarzenia, miejsca” cz.I, II, III, które są zbiorem opowieści o historii i mieszkańcach terenów obecnego powiatu gdańskiego na przestrzeni wieków, aż do roku 2000. Tytuły rozdziałów mają formę pytań, a odpowiedzi zawierają wiadomości na temat ciekawych wydarzeń, miejsc, historii, ludzi czy zwyczajów.  Książki wzbogacone są reprodukcjami starych, oryginalnych widokówek z XIX i pocz. XX w. obrazującymi „Naszą Małą Ojczyznę”, fotografiami i grafikami.  Publikacje są  opracowaniem zbiorowym, której autorami są znane osoby, historycy i pisarze z naszego regionu. Redaktorem naczelnym wszystkich wydań jest p. Roman Ciesielski.

——————————————————–

 • Rok 2019 – realizacja Projektu „Tworzyć każdy może” w ramach którego Fundacja wydała książkę pt. „Pajęczyny pamięci” z poezją dwóch lokalnych poetów – seniorów i  pracami malarskimi lokalnych plastyków – seniorów reprezentujących różne stowarzyszenia artystyczne działające na terenie powiatu gdańskiego. W ramach promocji książki zorganizowane zostały dwa wernisaże artystyczne, na których prezentowane były prace malarskie i odczytywana poezja, wzbogacone dodatkowo o występy muzyczne lokalnych młodych muzyków i piosenkarzy.

—————————————————————–

 • Zorganizowanie sześciu edycji Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Bursztynowa Nutka” (2013- 2018), które miały zawsze  cel charytatywny. W 2013 roku zbieraliśmy pieniądze na wsparcie potrzeb dzieci niepełnosprawnych z OREW w Pruszczu Gd. Za uzyskane pieniądze  podopieczni z Ośrodka mogli skorzystać z dodatkowych zajęć z dogoterapii. W  2014 roku zbiórka publiczna miała na celu wsparcie potrzeb chorego 8-letniego Tomka z Bystrej, w  2015 roku zbiórka przeznaczona była dla chorej Weroniki ze Straszyna,  w 2016 dla Nikodema, w 2017 roku  Emilki z Rotmanki , a w roku 2018 celem była pomoc Cezaremu z Lędowa.

———————————————————

 • 2017 rok – pomoc Fundacji dla rodziny zastępczej Państwa Gorczyńskich z Wiślinki w utworzeniu PLACU ZABAW dla swoich dzieci.

————————————————————

 • Grudzień 2017 – akcja „Sianko wigilijne za serce”. W ramach akcji Wolontariusze naszego fundacyjnego liceum SPARTAKUS przygotowali ozdobne woreczki świąteczne z siankiem wigilijnym. Sianko było rozdawane za datki do puszek w weekend przedświąteczny na Jarmarku Bożonarodzeniowym na Targu Węglowym w Gdańsku. Zorganizowana zbiórka miała na celu wsparcie potrzeb naszego podopiecznego, chorego 2-letniego Nataniela.

——————————————————————-

 • „ŚWIĘTA PACHNĄCE WSPOMNIENIAMI – KSIĄŻKA ZA PACZKĘ” – akcja charytatywna przeprowadzona jesienią 2016 roku. Fundacja wydała książkę – album pt. „Święta pachnące wspomnieniami” (nakład 1000 szt.). Książka zawiera  wspomnienia o Świętach Bożego Narodzenia 58 osób związanych z pomorskim regionem. W gronie autorów wspomnień znalazły się osoby powszechnie znane i popularne, które łączy praca na rzecz innych, uznany dorobek zawodowy i szacunek społeczny. Książka była prezentem dla osób, które zrobiły paczki bożonarodzeniowe dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

————————————————————–

 • Stypendium plastyczne -w dniach 22.09 – 20.10. 2016 r. odbyło się 15 lekcji batiku w ramach stypendium plastycznego ufundowanego przez Fundację dla laureatki I miejsca w Konkursie Plastycznym „ Projekt okładki CD” IV Pomorskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej. Stypendystką została 8-letnia Alicja z Rotmanki, bardzo utalentowana dziewczynka.

—————————————————————–

 • Stypendium muzyczne – w dniach 04.10 – 28.10.2016 r. odbyło się 20 lekcji śpiewu i gry na instrumencie w ramach stypendium ufundowanego przez Fundację dla laureatki I miejsca w Konkursie Wokalnym IV Pomorskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej. Stypendystką została 7-letnia Weronika z Rotmanki, dziewczynka o dużych zdolnościach muzycznych i aktorskich.

—————————————————————     

 • Inicjatywa pt. „Śpiewajmy pieśń miłą Naszemu Papieżowi” przeprowadzona przez Fundacje dla uczczenia Naszego Wielkiego Polaka Jana Pawła II z okazji Roku Papieskiego 2015. Przy pomocy Zespołu Szkół im. Karola Wojtyły  w Rotmance oraz Orkiestry Symfoników Gdańskich pod dyrekcją pana Andrzeja Szczypiorskiego oraz redaktora Tomasza Galińskiego,  powstało dzieło słowno-muzyczne – płyta CD. Projekt  miał cel charytatywny – wydana płyta była prezentem dla darczyńców  paczek   bożonarodzeniowych, którymi obdarowane zostały najbardziej potrzebujące dzieci i rodziny w Gminie Pruszcz Gdański w grudniu 2015 roku.

 ———————————————————————————

 • Fundacja BURSZTYNOWYM SZLAKIEM w marcu 2015 r. była  organizatorem zbiórki publicznej na rzecz matek samotnie wychowujących dzieci i rodzin ubogich. Zbiórka  była prowadzona   w drogeriach „BŁĘKITNA” pod hasłem „SŁOŃCE W KAŻDYM OKNIE”.

       —————————————————————————–

 • Fundacja  BURSZTYNOWYM SZLAKIEM uczestniczyła w akcji wspierania potrzeb 8-letniego Pawełka z Gdańska, chorego na rdzeniowy zanik mięśni. Wystąpiliśmy z wnioskiem do  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o dotacje na remont mieszkania Pawełka i w lutym 2015 r. otrzymaliśmy dotację w  wysokości 5000 zł, która w całości została przeznaczona na „Modernizację instalacji grzewczej przy ul. Jesionowej 8A/7 w Gdańsku

———————————————————————

 • Zorganizowanie  występów artystycznych dzieci – laureatów Festiwalu „Bursztynowa Nutka” podczas  dorocznej imprezy dla społeczności powiatu gdańskiego  „Majówka Dobrych Serc”.  Organizatorem imprezy w 2014 roku było Stowarzyszenie Rodzina  Kolpinga z Kłodawy Gdańskiej.

————————————————————————

 • Fundacja BURSZTYNOWYM SZLAKIEM była współorganizatorem wystawienia sztuki „Śluby panieńskie na wesoło” w OKSiR w Cieplewie 21 marca 2014. Spektakl przygotowali uczniowie  Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia  Praktycznego w Rusocinie pod kierunkiem p. Alicji Kwiatkowskiej. 

———————————————————————–

 • Nasza Fundacja wspiera inicjatywę adopcji zwierząt Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Promyk” w Gdańsku-Kokoszkach. Braliśmy udział w Festynie Rodzinnym „A wiosną czas pójść do nowego domu” i zorganizowaliśmy koncert, na którym wystąpili   laureaci  zeszłorocznego Pomorskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej BURSZTYNOWA NUTKA .

—————————————————————————–

 • Nasz PRODUKT – Pomorski Festiwal Piosenki Dziecięcej BURSZTYNOWA NUTKA został zgłoszony na KONKURS O CERTYFIKAT MARKI LOKALNEJ
  „TRZY KRAJOBRAZY ZIEMI GDAŃSKIEJ” organizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy”.

Kapituła Konkursu nominowała nasz Festiwal do tytułu Laureata Konkursu. 

————————————————————————————–

 •  Fundacja BURSZTYNOWYM SZLAKIEM współuczestniczyła przy organizacji akcji charytatywnej i przeprowadzeniu licytacji przedmiotów należących do sławnych ludzi ze świata, kultury, sportu i polityki (m.in.  Agnieszki Partyki, Starosty Powiatu Gdańskiego) ofiarowanych przez nich na poczet akcji. Celem akcji był zakup sprzętu medycznego PC EyeGo dla 3-letniego Janka Kalisza chorego na SMA (rdzeniowy zanik mięśni typ 1). Licytacja odbyła się podczas Ogólnopolskiego Turnieju Badmintona Seniorów Bayjonn Cup 2014 w Sopocie, w dniach 25-26.01.2014r.

————————————————————————————–

 • Zorganizowanie i przeprowadzenie  zajęć z samoobrony dla Wychowanków  Domu dla Dzieci w Pręgowie – 21 stycznia 2014 r.

———————————————————————————–

 • Warsztaty artystyczne – tworzenie dekoracji bożonarodzeniowych.
W ramach warsztatów  młodzież – WOLONTARIUSZE, pod opieką Eli Marcinkowskiej, tworzyli piękne bombki styropianowe obłożone atłasową wstążeczką.  Wykonane bombki  były rozprowadzane  podczas kiermaszu świątecznego, a dochód przeznaczony na  wsparcia rodzin potrzebujących na święta Bożego Narodzenia 2013
 
——————————————————————————————–

Pomorski Festiwal Piosenki Dziecięcej ma zawsze cel charytatywny. W 21013 roku zbieraliśmy pieniądze na wsparcie potrzeb dzieci niepełnosprawnych z OREW w Pruszczu Gd. Za uzyskane pieniądze  podopieczni z Ośrodka mogli skorzystać z dodatkowych zajęć z dogoterapii.   Cieszymy się bardzo, że naszą pracą  sprawiliśmy dzieciom radość.

———————————————————————–

2014 r. zbieramy środki na wsparcie potrzeb chorego 8-letniego Tomka  z Bystrej.  Tomek wychowuje się w wielodzietnej rodzinie.  W 2009 r. uległ wypadkowi, skutkiem którego jest długoletnie i kosztowne leczenie ortopedyczne.

—————————————————————————