O Fundacji

Fundacja ma na celu podejmowanie działań na rzecz edukacji powszechnej, historycznej, ekologicznej, prozdrowotnej, kulturalnej i regionalnej na Pomorzu.

 Fundacja BURSZTYNOWYM SZLAKIEM uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego potwierdzony właściwym wpisem w KRS z dn. 23.02.2015 r.

——————————————————————————————

STATUT Fundacji BS

—————————————————————————————-